Be Part of Something ExceptoinalJoin us, Maytronicsהצטרף למיטרוניקס

Back to all jobs

Incoming inspection technician Dalton Site | Full-time

Description
 • קליטה וביקורת קבלה של כל הפריטים המשמשים ליצור
 • בדיקה חזותית ומימדית של חלקים שמגיעים לביקורת קבלה לפי תיעוד
 • קריאת שרטוטים של חלקים מורכבים
 • בדיקות חלקים בעזרת כלי מדידה
 • עבודה לפי מפרטים ונהלים
 • טיפול בפריטים לא תקינים מול מחלקות האיכות והייצורRequirements
 • ניסיון עבודה עם כלי מדידה- קליבר/מיקרומטר
 • ניסיון במדידה של חלקי פלסטיק, מתכת ואחרים
 • הנדסאי/ת (קורס קריאת שרטוט טכני) - יתרון
 • ידע בקריאת שרטוטים וביצוע מדידות
 • אנגלית - יכולת קריאת חומר טכני - יתרון
 • הכרת פריוריטי - יתרון


Apply